район „Изгрев“

Izgrev logo VERTICAL color variant background WHITE

Проект „Независим живот”

Проект „Независим живот”

(Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обява за наемане на психолог

 

Списък класирани кандидати

 

Втора Обява за наемане на психолог

 

Списък класирани кандидати