Исторически забележителности

• Къщата на художника Константин Щъркелов – ул. „К. Щъркелов” № 3

• Къщата на художника Ненко  Балкански на ул. „Латинка” № 12 и къщата – близнак на ул. „Латинка” № 10

• Жилищната сграда с ателие, свързана с художника Илия  Петров на бул. „Драган Цанков” № 14

• Жилищната сграда с ателие, свързана с художника Никола Мирчев на ул. „Никола Мирчев” № 37

• Историческото място и гроб на Петър Дънов /Учителя/  на ъгъла на улиците граден в края на ХІХ век/ 

• „Латинка” и „Никола Мирчев” е исторически паметник на културата с национално значение. Петър Дънов е сред най-ярките личности в българската история и духовна култура.

• Част от територията на Борисовата градина, вкл. „Дендрариум” 

• Част от ”Дендрариум”

• Част от Ловния парк 

 

Паметници

• Къщата на Константин Щъркелов  ул. „Младежка" № 3 е обявена за  исторически паметник на културата; 

• Къщата и ателието на н.х.  Ненко Балкански  ул. „Латинка"  № 12  и къщата – близнак на ул. „Латинка" - исторически паметник на културата; 

• Жилищна сграда с ателие, свързана с Илия Петров – бул. „Българо – съветска дружба" /"Драган Цанков"/ № 14, обявена за исторически паметник на културата; 

• Жилищна сграда с ателие, свързана с Никола Мирчев – ул. „Никола Мирчев" № 37, обявена за  исторически паметник на културата; 

• Историческото място и гроб на Петър Дънов  /Учителя/, с граници: оградата на градината на ъгъла на улиците  "Никола Мирчев"  и  "Латинка", са обявени за исторически паметник на културата с категория „национално значение".

Учителят Петър Дънов е сред най – ярките личности в българската история и духовна култура. Основните теми на неговите лекции са: мястото и ролята на човека във Вселената, природата и обществото; духовното разбиране за култура, етика, психология, медицина, музика и др.