Служебни телефони

Длъжност

Име и фамилия

Служебен телефон

Офис

Кмет

Д-р Делян Георгиев 

02/9701032
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

19

Зам. кмет

Цветелин Софрониев

02/9701012
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

20

Зам. кмет

Камелия Кюркчиева

02/9701013
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

16

Секретар

Славчо Евтимов

    02/9701053
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    17

Началник отдел “Управление на собствеността и търговската дейност”

Търговска дейност

 Анна Танева

 

02/9701023

02/9701062

2

3

Финансов контрольор

Веселка Ангелова

02/9701056

24

Началник отдел ”Финансово счетоводно обслужване”

Емилия Белчева

02/9701057

24

Юрисконсулт

Петя Петкова

02/9701037

18

Юрисконсулт

Мадлен Иванова

02/9701015

18

Началник отдел "Правно-нормативно  обслужване и човешки ресурси”

Надя Цолова

02/9701069

21

Деловодство

 

02/9701048

5

ЕСГРАОН, Гражданско състояние

 

02/9701025

5

Главен експерт "Обществен ред и управление при кризи и отбранително- мобилизационна подготовка”

Илия Петров

02/9701055

26

Главен архитект

арх. Добромир Горанов

02/9701019

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Началник отдел "Инфраструктура и устройство на територията”

Кадастър и регулация

Екатерина Благоева

 

02/9701018

02/9701036

 11

12

 Отдел “Хуманитарни дейности”

Весела Политова 

02/9701063

28

Секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Галина Тасева

02/9701046

4

 

 

 

 

Държавни учреждения:

 

 

Районен отдел "ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ" - "Изгрев" 

 

България, 1113, София, ул."А.П.Чехов" №16А

 

Телефон: 02/904 12 17, 02/904 12 20

 

Факс: 02/9712847

 

• Териториална администрация – кметство (кмет – д-р Делян Георгиев ) - ул. „Атанас Далчев” № 12,
факс: 02/871 01 59, тел.: 02/ 970 10 32 ; http:// Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

• Национална следствена служба  ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 42, факс: 02/ 70 53 22, тел.: 02/ 982 66 66;

• Полицейски участък Изгрев – ж.к. Изгрев , бул.”Самоков” № 80, блок 306, тел.: 02/9827 76 86;

• Държавна агенция за метрология и технически надзор  бул. „Г.М.Димитров" №52 А, тел/факс: 02/980 63 17, http://www.damtn.government.bg/


• Патентно ведомство на Република България  бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52 Б, факс: 02/870 83 25, тел.: 02/ 9701 316, http://www1.bpo.bg/


• Централната лаборатория по обща екология  ул. "Юрий Гагарин" № 2 , факс: 02/870 54 98, тел.: 02/ 873 61 37, http://www.ecolab.bas.bg


• Национален център за информация  и документация /НАЦИД /  бул. „Д-р. Г.М.Димитров” № 52 A, факс: 02/ 971 31 20, тел.: 02/ 817 38 63, http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php

• КАТ  ул. „Лъчезар Станчев " № 4, тел.: 02/ 982 30 30, http://www.kat.mvr.bg/

• Регионална дирекция за социално подпомагане „Изток” – ж.к. Изток, ул. "172" №11, тел.: 02/ 870 02 38

• Държавна комисия по стоковите борси и тържищата  ул.„Лъчезар Станчев” №13, факс: 02/873 54 18, тел.: 02/ 970 60 37, http://dksbt.bg

 

Международни учреждения

• Посолство на Азербайджанската Република – ж.к. Изток, ул. „Чарлз Дарвин” № 6, тел.: 02/817 00 70, факс: 02/817 00 77;

• Посолство на Аржентина – бул. „Драган Цанков” № 36, „Интерпред”, бл.”Б”, ет. 8, тел.: 02/971 25 39, факс: 02/969 30 28;

• Посолство на Виетнам – ж.к . Изгрев,  ул. „Жетварка” № 1, тел.: 02/963 26 09, факс: 02/963 36 58;

• Посолство на Германия – ж.к. Изгрев, ул. „Фр. Ж. Кюри” № 25, тел.: 02/918 380, факс: 02/963 16 58;

• Посолство на Република Ирак – ж.к. Изток, ул. „Антон Чехов”  № 21-23, тел.: 02 /973 33 48,  факс: 02/ 971 11 97;

• Посолство на Република Куба – ж.к.  Изток, ул. „К.Щъркелов” № 1, тел.: 02/872 09 96, факс: 02/872 04 60;

• Посолство на Република Корея – бул. „Драган Цанков” № 36, ет. 7, тел.: 02/971 21 81, факс: 02/ 971 33 88;

• Посолство на Ливанската Република – ж.к. Изгрев, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” бл. 155, ап. 13, тел.: 02/971 27 23, факс: 02/971 34 97;

• Посолство на Република Македония – ж.к . Изгрев, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 17, бл.2 ап.1/5, тел.: 02/870 50 98, факс: 02/971 28 32;

• Посолство на Монголия – ж.к . Изгрев, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 52 , тел.: 02/865 90 12, факс: 02/963 07 45;

• Посолство на Ислямската Република Пакистан – ж.к. Изгрев, бул. „Драган Цанков” № 36, тел.: 02/ 971 96 19, факс: 02/971 01 94;

• Посолство на Руската Федерация – ж.к. Изгрев, бул. „Драган Цанков” № 28, тел.: 02/963 09 12, факс: 02/963 41 03; 

• Посолство на Република Судан – ж.к . Изгрев, ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 19, блок 156/1, ет. 2, ап. 2, тел.: 02/971 29 91, факс: 02/971 70 38; 

• Посолство на Япония – ж.к . Изгрев, ул. „Люлякова градина” №14 , тел.: 02/971 27 08, факс: 02/971 10 95.