Самостоятелна детска ясла №36

“Слънчево зайче” 

Детска ясла  на територията на район “Изгрев”е една: ДЯ № 36 “Слънчево зайче” СДЯ № 36 се намира в кв. “Изток”, на ул. “Тодор Стоянов” №  17. Сградата е монолитна, построена  през 1958 г. специално за детска ясла. Има добре озеленен двор с плодни дръвчета, храсти, тополи, цвета.