Избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

 Заповед на Кмета на СО за образуване на избирателни секции

Приложение № 8 за район Изгрев (част 1 и част 2)

Съобщение за провеждане на консултации за състав на СИК на територията на СО - район "Изгрев"  

 Предварителни избирателни списъци - част I за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г. (в изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Изборния кодекс) 

ЗАПОВЕД № СОА19-РД09-509/11.04.2019 г. на кмета на Столична община относно места за поставяне на агитационни материали - плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. на територията на Столична община

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед № СОА19-РД09-509/11.04.2019 г. на кмета на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ГД ГРАО 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ