Избори за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г.

 Заповед на Кмета на СО за образуване на избирателни секции

Приложение № 8 за район Изгрев (част 1 и част 2)

Съобщение за провеждане на консултации за състав на СИК на територията на СО - район "Изгрев"  

 Предварителни избирателни списъци - част I за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г. (в изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Изборния кодекс) 

ЗАПОВЕД № СОА19-РД09-509/11.04.2019 г. на кмета на Столична община относно места за поставяне на агитационни материали - плакати, съобщения, обръщения, реклами, афиши и др. от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. на територията на Столична община

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към Заповед № СОА19-РД09-509/11.04.2019 г. на кмета на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ГД ГРАО 

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ 

 Избирателни списъци - част II за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г.  

Заповед № СОА19-РД09-597/25.04.2019 г. на кмета на Столична община 

Съобщение за провеждане на обучение на членовете на СИК на територията на СО- район „ИЗГРЕВ“ 

Заповед № СОА19-РД09-649/09.05.2019 г. на кмета на Столична община за забрана продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно-териториалните граници на Столична община в предизборния ден на 25.05.2019 г. и в изборния ден на 26.05.2019 година.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г.    

ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.

Заповед № СОА19-РД09-667/14.05.2019 г. на Кмета на Столичната община за образуване и утвърждаване на 10 (десет) избирателни секции за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на територията на Столична община, насрочени за 26.05.2019 г. за гласуване с подвижна избирателна кутия, разпределени по административни райони 

КАРТА на територията на Столична община с очертани граници на районите, обслужвани от подвижните секционни избирателни комисии (неразделна част от настоящата заповед)

УВЕДОМЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомяваме, че съгласно Заповед № СОА19-674/16.05.2019 г. на кмета на Столична община, Столичната общинската администрация осигурява специализиран транспорт на избирателите с увредено зрение или затруднения в придвижването на 26.05.2019 г. (изборния ден) с цел предоставянето им на възможност да упражнят правото си на глас в съответната избирателна секция.

На телефонни номера 02 904 1351 и 0800 20 720 /безплатен за гражданите/ от 07:00 часа до 20:30 часа на 25.05.2019 г. и от 07:00 часа до 19:30 часа на 26.05.2019 г., ще се приемат заявки за помощ от отдел „Транспортно обслужване”, дирекция „Транспорт” при Столична община.

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 2019 Г. ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА (чл. 35, ал. 2 от Изборния кодекс) 

График за транспортиране на изборните книжа и материали на 25.05.2019 г. от СО – район „ИЗГРЕВ“ до изборните места