ОБЯВА

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДОСТЪПНА ЖИЛИЩНА СРЕДА И ЛИЧНА МОБИЛНОСТ

dostsreda

Министерството на труда и социалната политика обяви Кампания 2019 за набиране на проектни предложения по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност в периода 21.08.2019 г. – 30.09.2019 г.

Съгласно Обявлението на Министерството на труда и социалната политика, Програмата дава възможност за кандидатстване на физически и юридически лица по два компонента:

 - Компонент 1 – „Достъпна жилищна среда“ – за хора с увреждания в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства;

 - Компонент 2  - „Лична мобилност“ – за осигуряване на лична мобилност на хора с увреждания чрез приспособяване/преустройство на лек автомобил и обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

По компонента за достъпна жилищна среда може да се кандидатства с проекти на стойност между 10 000 и 100 000 лева. Средствата са предназначени конкретно за изграждане на рампи, монтиране на електрически съоръжения – подемник, асансьор и др.

По – подробна информация за Националната програма и условията за кандидатстване може да бъде намерена на интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.

Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност ще даде възможност на много хора с увреждания да излязат извън домовете си, за да могат свободно да водят един по-активен и пълноценен живот, което е и целта на политиката за социално включване на национално и местно ниво. Въпросите на градската достъпност са от голяма важност и за местната политика на Столична община, предвид приетата от Столичния общински съвет Стратегия за достъпна градска среда за всички на територията на Столична община 2018 – 2022.

Районната администрация ще оказва съдействие във връзка с издаването на строителни разрешителни на представени от кандидатстващите по Националната програма инвестиционни проекти и ще осигури приоритетното им разглеждане, в рамките на нормативно регламентираните срокове.

За информация:

Контакти:

Арх. Христина Райчева – тел. 02/970 10 36

Инж. Мария Манолова – тел. 02/970 10 59

 

 

 


 

 

 

СО - район "ИЗГРЕВ" търси да назначи служители за следните длъжности : лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници

 

Image 40

Image 41

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“  

 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“ И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“

Класиране на кандидатите за личен асистент, социален асистент и домашен помощник  

Класиране на кандидат потребителите за социални услуги