Новини

Кметът инж. Жеков и зам.кметът арх. Пеловска инспектираха изпълнението на инфраструктурни обекти в района

Към момента усилено се работи по санирането на блоковете 303 и 304, както и 216, успешно преминали кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. При благоприятни метеорологични условия се очаква обектите да бъдат завършени до м. Септември 2019 г.

В междублоковото пространство между ул. „Акад. М. Попов”, ул. „М. Юр. Гагарин”, ул. „Р. Алексиев” и ул. „Незабравка” се изгражда алеино и улично осветление, както и една от 7-те нови детски площадки.

Изцяло с финансиране от бюджета на районната администрация, бе преасфалтирана обслужваща улица  прилежаща към бл. 2 на ул. „Тинтява“ 24.

Предстоят проверки и по други обекти, които се извършват на територията на район „Изгрев“.

67868063 2412940645642642 2019433609001172992 o

 

67799040 2412941142309259 6687900542485659648 o

67900866 2412941162309257 301321135822209024 o

67922580 2412940885642618 7944511602819072000 o

67839728 2412940655642641 6616478307254796288 o

67938134 2412940795642627 4135336697481134080 o

68327196 2412940628975977 294695178105520128 o

68465026 2412940945642612 7858047339850629120 o

69135008 2412941038975936 4853774504356216832 o

68550564 2412941302309243 7169855487242928128 o

68358618 2412940848975955 5190682343328710656 o

68397937 2412940985642608 7626661319717945344 o

Детска площадка в ж.к. „Изгрев“, обект на вандалски прояви, вече е напълно възстановена от работна група към районната администрация

След извършен оглед на детска площадка с инд. № 08.039,  разположена в ж.к. „Изгрев“ на ул. „Русаля“, между бл. 305 и бл. 307, бе установено, че детското съоръжение в голяма степен е разрушено вследствие на  вандалски прояви от недобросъвестни граждани.

В периода от 31.07.2019 г. до 02.08.2019 г. се осъществиха възстановително-ремонтни дейности по детското съоръжение от работната група към районната администрация и към момента същото е цялостно възстановено и пребоядисано, готово за ползване от малките граждани на района. 

1

234image 2image 1

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАР

 

 

 

kartina

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ

 

ПРИ ГОРСКИ ПОЖАР

Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда и могат да унищожат цяла гора. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Пожарът се разпространява неконтролируемо и понякога гори в продължение на дни и седмици.

Характерно за горските пожари е бързото им нарастване на големи площи със завихряне и прехвърляне на искри на големи разстояния и образуване на нови огнища, което създава реална опасност за живота на екипите, потушаващи пожара и животните.

Най-честите причини за възникване на горските пожари са:

u Неизгасени клечки кибрит и угарки от цигари;

u Небрежно боравене с огън;

u Техническа неизправност на машини и превозни средства, работещи в горите;

u Детска игра с огън;

u Самозапалване на вещества и материали;

u Запалване на битови отпадъци или суха растителност в близост до горски масиви;

u Природни явления: Мълния и вулкани;

u Аварии в електрически далекопроводи;

u Умисъл.

За да опазим природата на нашата планета, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:

u Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!

u Опасно е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния за кратко време, без да даде възможност за навременна и адекватна реакция.

u Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасени и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.

u Не трябва да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

u За да се предотвратят горски пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводи, под тях трябва да се оформят просеки, които да се поддържат почистени от суха растителност.

u Абсолютно е забранено паленето на стърнищата!

u Разчистването на сухи клони и отпадъци в горските участъци трябва да става, чрез извозването им на определени за това места. Забранено е изгарянето им на място!

u Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпусквателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

Какво да правим ако попаднем в горски пожар:

u Признаците за пожар в гората са дим, мирис на изгоряло и пламъци. При такава ситуация бързо преценете обстановката – ориентирайте се за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.

u При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път и да напуснете района на пожара, в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

u След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да позвъните за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или кметството на населеното място.

 

 

karti1

karti2

karti44

karti6

karti7

 

 

karti8karti9

karti10

karti11

karti 12

 

Стартират ремонтни дейности на уличната мрежа и тротоари на територията на СО – район „Изгрев“

От 07.08.2019 г. стартират ремонтни дейности на уличната мрежа и тротоари на територията на СО – район „Изгрев“, с осигурено финансиране от бюджета на районната администрация.

Ремонтни дейности ще се извършват по следните основни локации:

-        Улица, прилежаща към бл. 2 на ул. „Тинтява“ 24

-        Улица, прилежаща към бл. 11, 12, 13 и 14 на ул. „М. Юр. Гагарин“

-        Улица, прилежаща към бл. 21 и 22 на ул. ул. „М. Юр. Гагарин“

-        Улица, прилежаща към бл. 26 в ж.к. Дианабад

-        Улица, прилежаща към бул. „Драган Цанков“ 31А – 31Б

-        Улица, прилежаща към бл. 38 в ж.к. Дианабад

-        Тротоар на ул. „Ф. Ж. Кюри“ 44-50

-        Пешеходна алея от бл. 307 към бл. 305 в ж.к. Изгрев

-        Тротоар пред бл. 11 и 12 в ж.к. Дианабад

-        Други по-малки обекти на територията на район „Изгрев“

Гражданите, живущи в съответните райони, ще бъдат уведомявани своевременно, непосредствено преди започване на дейностите по текущите ремонти.

Стартираха ремонтните дейности по „Програма за възстановяване на детски площади на територията на СО-район „Изгрев“ за детска площадка и прилежащите ѝ пешеходни алеи в ж.к. „Изток“

На 29 юли 2019 година стартираха ремонтните дейности по „Програма за възстановяване на детски площади на територията на СО-район „Изгрев“ за детска площадка и прилежащите ѝ пешеходни алеи, разположена в ж.к. „Изток“, между ул. „Майор Юрий Гагарин“, ул. „Латинка“ и ул. „Райко Алексиев“, в междублоковото пространство на бл. 65, бл. 65А, бл. 42 и бл. 44. 

Предвижда се развитие на функционална зона свързана с игра на открито за деца от 0 год. до 3 год. и от 3 год. до 12 год. чрез подмяна на съоръженията за игра с такива, отговарящи на съвременните норми за изграждане на детските площадки, полагане на ударопоглъщаща настилка в зоните на падане и осигуряване на достъпна среда чрез ремонт на прилежащите алеи. Целта е подобряване на средата, привлекателността на квартала и качеството на живот и комфорт на обитаване.
В обхвата на детската площадка се предвиждат съоръженията за игра да са с висока игрова стойност, съгласно приложената схема.

 

0949F61C-8E5D-4AFF-9AEF-4367F5D56831

 

 

CF54A671-C9E0-43C2-9DD3-5CEF07A0D0FB

 

vision

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Поради техническа профилактика в периода от 29.07.2019г. до 01.08.2019г. (включително), официалният сайт на СО - район "Изгрев" и електронната форма за контакт няма да бъдат достъпни.

Моля да ни извините за причиненото неудобство.