Новини

Район „Изгрев“ дари капачки за кампанията „Капачки за бъдеще“

Район „Изгрев“ дари капачки за кампанията „Капачки за бъдеще“, благодарение на която се закупуват кувьози за болниците в цялата страна. За краткото време от месец май 2019 г. до момента, с помощта на жителите на района и служителите на общинската администрация, се събраха 36 кг. капачки в пункта на района. Капачките бяха предадени от служители на район „Изгрев“ по време на голямото събитие на площад „Княз Александър Батенберг“ на 29.09.2019 г.

Екипът на районната администрация благодари на всички, които се включиха в кампанията и ги насърчава заедно да продължим в каузата за събиране на капачки.

 

70994852 2450029985267041 4288425730095710208 o 1

 

71498052 2450028438600529 371908511015108608 o

71094583 2450029685267071 2419712852907524096 o

71702465 2450031008600272 5640590101844066304 o

УВЕДОМЛЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ УВЕДОМЯВАМЕ ЖИТЕЛИТЕ НА РАЙОН „ИЗГРЕВ“, ЧЕ НА 26.09.2019 Г. ОТ 09.00 ДО 18.00 Г., УЛ. СВ. “ПИМЕН ЗООГРАФСКИ“ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕНА В УЧАСТЪКА, СЪГЛАСНО ОБОДРЕНА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО.

Кампания за превенция на агресията, безопасно поведение в интернет и киберсигурност в общинските училища в район „Изгрев“

Днес, 24.09.2019 г., по инициатива на кмета на СО – район „Изгрев“ в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ стартира кампания за превенция на агресията, безопасно поведение в социалните мрежи и киберсигурност. Превантивните дейности се реализират съвместно с Фондация „Кой е срещу теб в мрежата“, с която преди 2 години СО – район „Изгрев“ успешно реализира проект „Дигитални уроци“, отличен през 2019 г. с награда „Европа“ на Столична община за проект, развиващ гражданското образование и култура, поради изключително високите постигнати резултати.

Кампанията откри ВрИД кмет на СО – район „Изгрев“ – Веселин Петков, който поздрави присъстващите и апелира учениците да бъдат предпазливи в интернет пространството, тъй като интернет и социалните мрежи са едно от най-големите предизвикателства на съвременното общество. На официалното стартиране на превантивните дейности присъстваха директорът на 119 СУ – г-н Диян Стаматов, екипът на Фондация „Кой е срещу теб в мрежата“ – Надя Обретенова, Десислава Маркова, Васил Николов и Цветелина Иванова, както и представители на районната администрация.

Лектор на първото занятие бе Явор Колев – директор на Дирекция „Компютърни престъпления“ към ГДБОП. След интригуващата среща с експерт номер едно в областта на киберпрестъпленията, по време на която шестокласниците бяха изключително активни, последва занятие, водено от психолога Цветелина Иванова.

В кампанията ще бъдат обхванати и родителите на преминалите през обучението шестокласници, за които е предвидено да участват в специализирано обучение в Училище за родители.

Превантивните дейности предстои да бъдат проведени освен в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, също и в другите две общински училища на територията на района – 11 ОУ „Св. Пимен Зографски“ и 105 СУ „Атанас Далчев“. Учениците от 105 СУ „Атанас Далчев“ ще преминат и през демонстрационно обучение в Специализирания отряд за борба с тероризма /СОБТ/, през което в предишната кампания бяха обхванати учениците от другите две училища от район „Изгрев“.

Кампанията се реализира със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при СО – район „Изгрев“.

 

4

71084709 2445266959076677 2060794637982892032 o

71494010 2445267175743322 4114298160958930944 o

 

 

 

 

 

Награди в областта на безопасността на движението в София

На 20.09.2019 г., кметът на СО – район „Изгрев“ – инж. Цветомир Жеков, получи награда за цялостен принос в областта на безопасността на движението в София. Наградата бе връчена на официалното откриване на Софийската научно – практическа конференция „Иновации, предизвикателства и тенденции в обучението по безопасност на движението“.

Конференцията бе открита от г-жа Ирена Димитрова – директор на Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ при СО и член на Съвета по безопасност на движението на децата в София.

Представени бяха най-добре реализираните идеи, събития и кампании за обучение на децата по пътна безопасност, проведени през последните четири години. Отличени бяха както активните образователни институции, така и районни кметове, държавни и неправителствени институции и организации, асоциирани и корпоративни партньори, както и приятели, които имат принос за популяризиране на каузата за безопасно движение по улиците на града.

За работата си през 2019 г. награди получиха 3 училища и 9 детски градини, сред които и намиращата се в район „Изгрев“ ДГ № 49 „Радост“ с директор г-жа Илонка Стоянова.

Отличията бяха връчени от Елеонора Лилова - председател на Държавната агенция за закрила на детето, Ваня Кастрева - началник на Регионалното управление на образованието - София, както и от Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община и председател на Съвета по безопасност на движението на децата в София към СО.

3

 

6

5

4

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН “ИЗГРЕВ” СЪОБЩЕНИЕ


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ, РАЙОН “ИЗГРЕВ”СО СЪОБЩАВА, ЧЕ  Е ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД №РИВ19-РА50-3/19.09.2019Г. НА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН „ИЗГРЕВ” СО, С КОЯТО СЕ ОДОБРЯВА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИЯ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ /ИПР/ В СЛЕДНИЯ ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:
УПИ VI-1579, (ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (ПИ) С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.803.1579 ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ (КККР)), КВ. 21Б, М. „ДИАНАБАД”, ПО ПЛАНА НА ГР. СОФИЯ, РАЙОН „ИЗГРЕВ“СО.
ЗАПОВЕДТА СЕ НАМИРА В ТЕХНИЧЕСКА СЛУЖБА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ”№ 12, СТАЯ 14 (ТЕЛ.: 02/970 10 42), КАКТО И НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН „ИЗГРЕВ” СО (HTTP://WWW.SO-IZGREV.BG). В СРОК ОТ 14 (ЧЕТИРИНАДЕСЕТ) ДНИ ОТ СЪОБЩЕНИЕТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕГЛЕДА И ДА СЕ ПОДАДАТ ПИСМЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ ТАКА ИЗДАДЕНАТА ЗАПОВЕД ЧРЕЗ РАЙОН "ИЗГРЕВ" СО ДО АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

ЗАПОВЕД

 

Детска ясла „Слънчево зайче“ с нова придобивка

Детска ясла № 36 „Слънчево зайче“ в район „Изгрев“ зарадва своите малки възпитаници за новата учебна година, като ги посрещна с усмихнат заек в двора на детското заведение. Заекът и цялостната композиция са изработени изцяло от дърво и естествени материали.

Идейният проект за изработката е на директора на детската ясла – г-жа Теменужка Иванчева, която вече 40 години се грижи за здравето, отглеждането и уюта на децата. Изпълнител на проекта е г-жа Диана Василева – художник – резбар. На 17 септември беше отслужен тържествен водосвет на композицията.

Проектът е реализиран с подкрепата и съдействието на кмета на район „Изгрев“ – инж. Цветомир Жеков.

70843040 2441309659472407 341503960785354752 o

71391369 2441309666139073 1637236649857384448 o

 

70823955 2441309676139072 8467463273137045504 o