Новини

Нова услуга в Столична община – Район „Изгрев“

Нова услуга предоставя районната администрация на Столична община – Район „Изгрев“ по силата на споразумение с Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Район „Изгрев“ ще има възможност за административното обслужване на гражданите за част от административните услуги, предоставяни от Агенцията по реда на ЗКИР, както и да издава на хартиен носител официални документи, получени в електронен вид, чрез отдалечен достъп до Кадастрално-административната информационна система на Агенцията.

В районната администрация ще се приемат заявления за издаване на следните официални документи и тяхното предоставяне на потребителите:

  1. скица на поземлен имот;
  2. скица на сграда;
  3. схема на самостоятелен обект;
  4. удостоверение за наличие или липса на данни в КККР.
  5. Приемане на заявления за извършване на изменения в кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Новата услуга ще се извършва всеки четвъртък от 08:30ч. до 17:00ч., без почивка. В районната администрация могат да се подават заявления за горепосочените документи само за Район „Изгрев“

Програма "Ваканция"-район "Изгрев"

 

Столична община, дирекция „Спорт и младежки дейности“, в партньорство с Център за подкрепа на личностно развитие (ЦПЛР) – Спортна школа – София, Център за подкрепа на личностно развитие – Център за изкуства, култура и образование – София и Национални спортни федерации за втора поредна година организират Програма „Ваканция“.

 

Инициативата обхваща периода 22 юни до 31 юли 2020 г. включително. Предназначена е за деца и ученици от 6 до 18 години.

 

За занимания със свободен и безплатен достъп на Столична община, моля посетете следния линк: https://www.sofia.bg/documents/20182/8554405/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%92%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%A6%D0%98%D0%AF-2020.pdf/a980c37d-2e96-4a18-a1dc-69c400cbff28   

 

ВАЖНО: Дейностите, включени в Програмата, ще се организират и провеждат при съобразяване със срока на извънредната епидемиологична обстановка и при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени със заповеди на министъра на здравеопазване и министъра на младежта и спорта.

 

В тази връзка е необходимо задължително предварително записване.

 

СО – район „Изгрев“ има удоволствието да Ви представи информация за ваканционните дейности в нашия район за деца и ученици.

 

Следете нашите сайт и фейсбук – страницата ни за повече информация!

 

Програма