дезинсекция срещу бълхи

В периода 13-14.06.2019 г., съгласно указание № СОА18-ВК08-10603-[48]/14.03.2019 г. на зам. кмета на Столична община направление „Зелена система, екология и земеползване“, се извършва дезинсекция срещу бълхи на територията на район „Изгрев“ в междублокови пространства, детски площадки и паркове – в ж.к. Дианабад, ж.к. Изгрев и ж.к. Изток. Включително ще бъдат обработени „Ловен парк”, парк „Княз-Борисова градина” - Лесопаркова част, парк при КАТ, парк-река Новачица и градина „Хосе Марти”.

bylha

bylha2

Приключи дезинсекцията и дератизацията срещу кърлежи и гризачи на територията на район „Изгрев“

Приключи дезинсекцията и дератизацията срещу кърлежи и гризачи на територията на район „Изгрев“ в междублокови пространства, детски площадки, вкл. парк „Княз Борисова градина”, Ловен парк, парка при КАТ, парк-река Новачница и градина „Хосе Марти” – общинска собственост. Поставени са информационни табели по третираните терени от фирмата изпълнител с посочен вид на обработката, използвания препарат, карантинен период и телефон за контакти.   Контролът по изпълнението се извърши от експерт от районната администрация.

Моля, при констатиране наличие на кърлежи и гризачи на територията на района да подавате сигнали към администрацията за възлагане на допълнителна обработка, която ще е за сметка на изпълнителя.

dsc 2623

dsc 2620

дезинсекция и дератизация срещу кърлежи и гризачи на територията на район „Изгрев“ в междублокови пространства, детски площадки и паркове – в ж.к. Дианабад, ж.к. Изгрев и ж.к. Изток.

В периода 20-21.05.2019 г., съгласно предписание на Столична регионална здравна инспекция с вх. № РИВ19-ДИ05-68/19.03.2019 г., ще бъде извършена дезинсекция и дератизация срещу кърлежи и гризачи на територията на район „Изгрев“ в междублокови пространства, детски площадки и паркове – в ж.к. Дианабад, ж.к. Изгрев и ж.к. Изток. Включително ще бъдат обработени „Ловен парк”, парк „Княз-Борисова градина” - Лесопаркова част, парк при КАТ, парк-река Новачица и градина „Хосе Марти”.

На обработените площи са поставени обозначителни табели.

dsc 2625

Дезинсекция срещу комари-лаврицидна обработка на водоеми

На 29.03.2019 г., съгласно предписание на Столична регионална здравна инспекция с вх. № РИВ19-ДИ05-68/19.03.2019 г., се извърши дезинсекция срещу комари-лаврицидна обработка на водоеми (поречието на  реките  Аджибарица, Драгалевска и Новачница, включително чакълозадържателя), за да се предотврати по-нататъшното им развитие.

dsc 2533

dsc 2535