Местоположение на мобилен събирателен пункт за събиране на опасни отпадъци

petra 001

Български червен кръст

ГРАФИК

За раздаване количествата продукти

за първи транш по програмата

”Разпределяне на храни от интернационалните запаси но ЕС” – 2012 година

 Областен съвет

Първи ТЦ – Изгрев

 Адрес

ж.к. „Стрелбище”, ул. „Златни врата” №15, офис на БЧК

 График

13.09.2012г.- 02.10.2012г.