Съобщение по чл.61, ал.3 от АПК до адресно регистрирани лица на адрес гр.София, район "ИЗГРЕВ" ул.Майор Юрий Гагарин №20А (заличен)

ГРАФИК НА ДЕЖУРНИТЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В СО – РАЙОН "ИЗГРЕВ" ЗА ЛЕТНИЯ ПЕРИОД - 2018 ГОДИНА