дезинсекция и дератизация срещу кърлежи и гризачи на територията на район „Изгрев“ в междублокови пространства, детски площадки и паркове – в ж.к. Дианабад, ж.к. Изгрев и ж.к. Изток.

В периода 20-21.05.2019 г., съгласно предписание на Столична регионална здравна инспекция с вх. № РИВ19-ДИ05-68/19.03.2019 г., ще бъде извършена дезинсекция и дератизация срещу кърлежи и гризачи на територията на район „Изгрев“ в междублокови пространства, детски площадки и паркове – в ж.к. Дианабад, ж.к. Изгрев и ж.к. Изток. Включително ще бъдат обработени „Ловен парк”, парк „Княз-Борисова градина” - Лесопаркова част, парк при КАТ, парк-река Новачица и градина „Хосе Марти”.

На обработените площи са поставени обозначителни табели.

dsc 2625

Дезинсекция срещу комари-лаврицидна обработка на водоеми

На 29.03.2019 г., съгласно предписание на Столична регионална здравна инспекция с вх. № РИВ19-ДИ05-68/19.03.2019 г., се извърши дезинсекция срещу комари-лаврицидна обработка на водоеми (поречието на  реките  Аджибарица, Драгалевска и Новачница, включително чакълозадържателя), за да се предотврати по-нататъшното им развитие.

dsc 2533

dsc 2535