Декларации по чл.12 от закон за "Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси" - АРХИВ

Цветелина Минчева
Христина Райчева
Стефка Калфова
Стела Стоянова
Станислава Колева
Силвия Тодорова
Силвия Димитрова
Росица Ботева
Ралица Накова-Николова
Пламен Христов
Петя Петкова
Петранка Котева
Петра Мечкова
Павлета Пеловска
Николай Чамбов
Наталия Маринова
Миглена Берова
Мария Манолова
Мария Кацарска
Мария Йорданова
Маринчо Кирков
Мадлен Иванова
Лилия Денчева
Кристина Бояджиева
Красин Чернев
Кирил Бакалов
Камелия Манолева
Йоанна Кондева
Илия Петров
Иванка Дървенякова
Иванка Вълчанова
Ивайло Савов
Ивайло Митев
Зоя Тодорова
Златка Джерекарова
Златинка Тодорова
Звездица Владимирова
Елка Иробалиева
Ели Петрова
Еленка Димитрова
Елена Шалева
Евелина Соянова
Добромир Горанов
Добринка Николова
Даню Найденов
Георги Видров
Галина Маркова
Владимир Стоянов
Виолета Генчева
Виктория Пенева
Веселка Ангелова
Веселина Крантева
Веселин Петков
Весела Политова
Весела Димитрова
Вера Менгова
Валенти Георгиев
Боряна Царска
Богдан Ненков
Анна Танева
Анна Козалиева