ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: „ Отдаване под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собсвеност, находаща се на територията на СО – район „ИЗГРЕВ“
Конкурс "Столово хранене и бюфет 2019 г. " за организиране на ученическо столово хранене и бюфет в общинските училища на територията на СО - район "ИЗГРЕВ"
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: " ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН "ИЗГРЕВ" "
Съобщение до кандидатите в конкурс с предмет: „Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, на територията на СО – район „Изгрев”, представляващи терени за поставяне на преместваеми обекти”
Обявление за удължаване на срока на конкурс с предмет: „Отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, на територията на СО – район „Изгрев”
Обявление