Профил на купувача

Охрана на общински училища, детски градини и детски ясли на територията на Столична община – район „Изгрев“
Публична покана с предмет: "Извършване на СМР на паметник на културата „Къща-музей Ненко Балкански“ на ул. „Латинка“ № 12, район „Изгрев“" - 10.11.2014 г.
Публична покана с предмет: "Извършване на СМР на паметник на културата „Къща-музей Ненко Балкански“ на ул. „Латинка“ № 12, район „Изгрев“" - прекратена
Извършване на СМР по покрива на сградата на ОДЗ 49 "Радост"
Публична покана за доставка на оборудване за 4 градински групи за ЦДГ 133 "Зорница"
Извършване на СМР в сградата на ЦДГ 165 "Латинка", ул. "Чарлз Дарвин" 19, р-н "Изгрев" - СО
Уведомление относно отваряне на ценовите предложения за процедура с предмет: доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за общинските детски и учебни заведения на територията на район "Изгрев" по обособени позиции: І-ВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: ДОС
Обществена поръчка за доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за общинските детски и учебни заведения на територията на район "Изгрев" по обособени позиции