Профил на купувача

Извършване на СМР на ЦДГ 165 "Латинка"
Извършване на СМР на ОДЗ № 49 „Радост“ - Топлоизолиране на външни стени
Доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за общинските детски и учебни заведения на територията на район "Изгрев"
Организиране и провеждане на обучения на служителите от СО- район "Изгрев"
"Осигуряване на информация и публичност по проект "Усъвършенстване на уменията и компетенциите на служителите в Столична община – район "Изгрев"
Вътрешни правила
Охрана на общински училища, детски градини и детски ясли на територията на Столична община – район „Изгрев“
Публична покана с предмет: "Извършване на СМР на паметник на културата „Къща-музей Ненко Балкански“ на ул. „Латинка“ № 12, район „Изгрев“" - 10.11.2014 г.
Публична покана с предмет: "Извършване на СМР на паметник на културата „Къща-музей Ненко Балкански“ на ул. „Латинка“ № 12, район „Изгрев“" - прекратена
Извършване на СМР по покрива на сградата на ОДЗ 49 "Радост"