Профил на купувача

Изготвяне на инвестиционен проект за изпълнение на мерки предписани в техническия паспорт на ДГ № 30 Радецки
Услуга по доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на район "Изгрев"
Доставка на хигиенни материали за общинските детски заведения
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ блок 3А и 303
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Изгрев", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособен
Внедряване на мерки за енергийна ефективност и изграждане на дренажна система за административната сграда на район „Изгрев“, находяща се на ул. „Атанас Далчев“ № 12
Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания
Конструктивно укрепване, ремонтно-възстановителни работи и топлинно и хидроизлоиране на покрив на 11 ОУ, 105 СОУ и 34 ОДЗ
Доставка на специализирани превозни средства, адаптирани за хора с увреждания - прекратена
Извършване на ремонт и възстановяване в експлоатационно състояние на оградата на 105 СОУ „Атанас Далчев“