Профил на купувача

„Основен ремонт / Рехабилитация за осигуряване на добро експлоатационно състояние и правилно водоотвеждане на част от алейната мрежа на територията на парк „Княз Борисова градина” – Лесопаркова част, р-н „Изгрев” - СО”
Конструктивно укрепителни и ремонтно-възстановителни работи,подмяна на дограма по фасади, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на скатен покрив и покриване на тераса с лека слънцезащитна конструкция за обект : ДГ № 23 "ЗДРАВЕ", ул. "Юри
Доставка на топлинна енергия за нуждите на Столична община - район "Изгрев"
„Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изгрев", ул. „К. Кисимов“ № 4, блок 303“
Доставка на хигиенни материали за общинските детски заведения на територията на СО - Район "ИЗГРЕВ"
Доставка и монтаж на 30 бр. пилона за знамена на страните членки на Европейския съюз на бул. "Цариградско шосе" при "Площад на авиацията"
Доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на Столична община - район "Изгрев".
Инженеринг - проектиране и СМР на сграда с административен адрес гр.София, район "ИЗГРЕВ" ул.Чехов №16
Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Изгрев“, по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - С
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Изгрев", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособен