Профил на купувача

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Изгрев“, по обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 - С
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Изгрев", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособен
Реконструкция на детска площадка- "Парк при КАТ"
Хидро / топло изолационни работи по покрив на обект 119 СУ Академик Михаил Арнаудов - основна сграда бл. А и Б топла връзка и салон
Процедура на договаряне без предварително обявление
Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Изгрев", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, приета с ПМС № 18/02.02.2015г. по обособени
Изготвяне на инвестиционен проект за изпълнение на мерки предписани в техническия паспорт на ДГ № 30 Радецки
Услуга по доставка на хранителни продукти за общинските детски заведения на територията на район "Изгрев"
Доставка на хигиенни материали за общинските детски заведения
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ блок 3А и 303