ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ГОРСКИ ПОЖАР

 

 

 

kartina

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ

 

ПРИ ГОРСКИ ПОЖАР

Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда и могат да унищожат цяла гора. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Пожарът се разпространява неконтролируемо и понякога гори в продължение на дни и седмици.

Характерно за горските пожари е бързото им нарастване на големи площи със завихряне и прехвърляне на искри на големи разстояния и образуване на нови огнища, което създава реална опасност за живота на екипите, потушаващи пожара и животните.

Най-честите причини за възникване на горските пожари са:

u Неизгасени клечки кибрит и угарки от цигари;

u Небрежно боравене с огън;

u Техническа неизправност на машини и превозни средства, работещи в горите;

u Детска игра с огън;

u Самозапалване на вещества и материали;

u Запалване на битови отпадъци или суха растителност в близост до горски масиви;

u Природни явления: Мълния и вулкани;

u Аварии в електрически далекопроводи;

u Умисъл.

За да опазим природата на нашата планета, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:

u Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!

u Опасно е паленето на огън при наличие на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния за кратко време, без да даде възможност за навременна и адекватна реакция.

u Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасени и обозначени за това места. Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки от зелени клони, с които да действате в случай на пожар.

u Не трябва да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

u За да се предотвратят горски пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводи, под тях трябва да се оформят просеки, които да се поддържат почистени от суха растителност.

u Абсолютно е забранено паленето на стърнищата!

u Разчистването на сухи клони и отпадъци в горските участъци трябва да става, чрез извозването им на определени за това места. Забранено е изгарянето им на място!

u Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпусквателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

Какво да правим ако попаднем в горски пожар:

u Признаците за пожар в гората са дим, мирис на изгоряло и пламъци. При такава ситуация бързо преценете обстановката – ориентирайте се за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.

u При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път и да напуснете района на пожара, в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

u След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да позвъните за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или кметството на населеното място.

 

 

karti1

karti2

karti44

karti6

karti7

 

 

karti8karti9

karti10

karti11

karti 12