„Ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на район „Изгрев” - Столична община” за 2019 г.