„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община по обособени позиции:

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26, район „Изгрев“, Столична община по обособени позиции:

 

  1. 1.Обособена позиция № 1 - „Строително-монтажни работи по реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“;
  2. 2.Обособена позиция № 2 – „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“;
  3. 3.Обособена позиция № 3 – Инвеститорски контрол по време на строителството на Детска градина № 30 „Радецки“ – сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад“, ул. „Никола Габровски“ № 26“ 

 

Решение за откриване на процедура публикувано на 19.06.2019 г.  15:24 ч. 

Обявление публикувано на 19.06.2019 г.   15:25 ч. 

Документация публикувано на 19.06.2019 г.   15:26 ч. 

Образци ЕЕДОП и Декларации публикувано на 19.06.2019 г.   15:27ч. 

Образец №7 КСС публикувано на 19.06.2019 г.   15:28 ч.

Приложение № 1 Техническа спецификация публикувано на 19.06.2019 г.   15:29 ч. 

Приложение № 2, 2А, 2Б – Проект на договор публикувано на 19.06.2019 г.   15:29 ч.

Приложение № 3 Методика за оценка публикувано на 19.06.2019 г.   15:30 ч. 

Проекти:

Архитектура публикувано на 19.06.2019 г.   15:31ч.      

Електро публикувано на 19.06.2019 г.   15:31ч.

Енергийна ефективност публикувано на 19.06.2019 г.   15:32 ч. 

Конструкции публикувано на 19.06.2019 г.   15:32 ч. 

Оценка ЕЕ публикувано на 19.06.2019 г.   15:33 ч. 

ОВ публикувано на 19.06.2019 г.   14:22 ч. 

Паркоустройство публикувано на 19.06.2019 г.   15:33 ч.

ПБ публикувано на 19.06.2019 г.   15:34 ч. 

ПБЗ публикувано на 19.06.2019 г.   15:34 ч. 

ПИИ публикувано на 19.06.2019 г.   15:34 ч. 

ПУССО публикувано на 19.06.2019 г.   15:34 ч. 

Технология публикувано на 19.06.2019 г.   15:34 ч.

Вертикална планировка публикувано на 19.06.2019 г.   15:34 ч. 

ВиК публикувано на 19.06.2019 г.   15:34 ч. 

Предоставяне на разяснение публикувано на 01.07.2019 г.    16:42 ч. 

Протокол №1, публикувано на 07.10.2019 г. в 15:36 ч.

СЪОБЩЕНИЕ : Отварянето на ценовите параметри по настоящата обществена поръчка ще се състои на 29.10.2019 г. (вторник) от 14:00 ч. в заседателната зала на СО - район "ИЗГРЕВ", гр. София, ул. "Атанас Далчев" № 12, етаж 2             публикувано на 24.10.2019 г. 15:18 ч.

 Протокол №3, публикувано на 08.11.2019 г. в 17:58 ч.

Протокол от работата на комисията, публикувано на 08.11.2019 г. в 18:01 ч.

Решение за определяне на изпълнител, публикувано на 08.11.2019 г. в 18:02 ч.