„Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, топлоизолиране на външни стени и подмяна на дограма на корпус „А“ на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“, сграда с административен адрес: гр. София, ж.к. „Изток“, ул. „Латинка“ № 11, райо

Информация за обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал. 3, от ЗОП публикувано на 12.06.2019 г. 17:20 ч.

Документация публикувано на 11.06.2019 г. 17:22 ч.

Количествена сметка публикувано на 12.06.2019 г. 17:24 ч.

Методика за оценка публикувано на 12.06.2019 г. 17:26 ч.

Предоставяне на разяснение публикувано на 21.06.2019 г.    15:16 ч. 

 Информация за удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти публикувано на 25.06.2019 г.    10:45 ч. 

Протокол № 1 публикувано на 04.07.2019 г.    16:13 ч.

Протокол № 2 публикувано на 23.07.2019 г. 15:32 ч.

Покана до определено лице №1 публикувано на 26.07.2019 г. 16:14 ч.

Покана до определено лице №2 публикувано на 26.07.2019 г. 16:20 ч.

Покана до определено лице №3 публикувано на 26.07.2019 г. 16:22 ч.

Покана до определено лице №4 публикувано на 26.07.2019 г. 16:26 ч.

Приложения към покана, публикувано на 26.07.2019 г., 16:29 ч.

Количествена сметка публикувано на 26.07.2019 г. 16:30 ч.

Методика за оценка публикувано на 26.07.2019 г. 16:31 ч.

Протокол № 1 публикувано на 05.08.2019 г. 15:01 ч.

Протокол №2 публикувано на 13.08.2019 г. 15:11ч.

Договор публикувано на 20.08.2019 г., 15:01 ч.

Техническо предложение публикувано на 20.08.2019 г., 15:03 ч.

Линеен график публикувано на 20.08.2019г., 15:05 ч.

Ценово предложение 20.08.2019 г., 15:06 ч.