ЦДГ №165 “Латинка”

ЦДГ №165 “Латинка”

Информация

ЦДГ № 165 “Латинка” се намира в кв. “Изток”, ул. “Чарлз Дарвин” № 19. Открита е на 07.11.1965 г. През 1970 г. става “Национален първенец”. Тя е една от първите градини в гр. София, разполагащи с плувен басейн. Непрекъснати са срещите с изтъкнати дейци на културата и изкуствата. Непрекъснато е и партньорството с научни работници от СУ “Св. Кл. Охридски”, ЦИУУ, НСА. Детското заведение е било учебна база на Института за начални и детски учители. От 1986 г. до 1991 г. ЦДГ № 165 е една от петте детски градини в България, в която се работи по експериментиране и внедряване на Програма за “Оптимизиран двигателен режим”. Тези ценни традиции и опит са съхранени и до днес: децата плуват, играят футбол, джудо, аеробика. Изучават чужди езици, изкуства, драматизация. Градината е обновена и разполага с двор – парк, покрити със “зебран” игрови площадки, добра материално – техническа база.

Контакти

Адрес:
София, ул. Ч.Дарвин №19

Телефон:
02 8720102