Предстои извършване на Проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина №30 „Радецки“ в СО – район „Изгрев“

На 29 март 2019 година по повод предстоящо извършване на Проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина №30 „Радецки“ се осъществи посещение в детското заведение от г-н Николай Стойнев – заместник - председател на Столичен общински съвет , инж. Цветомир Жеков – кмет на СО-район „Изгрев“ и арх. Павлета Пеловска – заместник - кмет на СО-район „Изгрев“ .

Предвидено е строителството да се изпълнява през периода 2019-2020 година. С новия проект функционалното разпределение в сградата се запазва.

Ремонтните работи предвиждат:

-        Сградата да се оголи до конструкция- премахват се всички външни и вътрешни носещи стени (етернитови панели и други) и всички завършващи настилки. Новите външни стени са от газобетон, изолиран отвън с 8 см EPS за топлоизолация, а отвътре - облечени с гипсокартон на метална конструкция. Финишното покритие по фасадата е силикатна мазилка по стени и мозаечна мазилка по цокъл.

-        Новите вътрешни стени ще са от гипсокартон на метална конструкция, с различна дебелина, в зависимост от изискванията на противопожарните норми.

-        Оборудван е санитарен възел за хора с увреждания и е съобразен с изискванията за такъв.

-        Съществуващото покривно покритие се премахва. Върху него се слага нова пароизолация от полимербитумна мембрана, топлоизолация от каменна вата и хидроизолация. Бордовете се обработват с нова ламарина с полиестерно покритие.

-        Новопроектирана е ОВ , ВиК и ЕЛ инсталация за цялата детска градина.

 

Предстои обявяване на Обществена поръчка съгласно ЗОП за избор на изпълнител на Проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Детска градина №30 „Радецки“, както и за инвеститорски контрол и строителен надзор.

 

Създадена е организация децата, посещаващи ДГ № 30 "Радецки" да бъдат пренасочени в съседните две детски градини в кв. "Дианабад" - ДГ № 34 "Брезичка" и ДГ № 49 "Радост".  Списъци за разпределението на децата ще бъдат своевременно изготвени и обявени след уточняване датата за стартиране на дейностите по реконструкция на сградата.

0

1

2

3

4

5