Инициатива за превенция на трафика на хора и употребата на психоактивни вещества се провежда в училищата на територията на СО – район „Изгрев“

По инициатива на кмета на СО – район „Изгрев“, инж. Цветомир Жеков, в качеството му и на председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и със съдействието на началника на 01 РУ – СДВР, комисар Калоян Милтенов, се реализира инициатива за превенция на трафика на хора и употребата на психоактивни вещества (ПАВ) в училищата на територията на района.

Днес се състояха първите лекции с десетокласници от 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ на теми „Трафик на хора“ и „Вредата от употребата на психоактивни вещества“.

В ролята на лектори влязоха служителите от СДВР: инспектор Петър Петров, група „Детска престъпност“, инспектор Людмил Тодоров, трета група „Палежи и проституция“ – 8-ми сектор и инспектор Петьо Петков, сектор „Наркотици“.

До края на седмицата предстоят срещи и с учениците от 11 ОУ „Св. Пимен Зографски“ (на 12.03.2019 г.), 105 СУ „Атанас Далчев“ (на 13.03.2019 г.), ПГФК „Княгиня Евдокия“ (на 14.03.2019 г.) и СПГЕ „Джон Атанасов“ (на 15.03.2019 г.).

img 2335

img 2336

img 2337

img 2339