Санитарно кастрене на клони и отсичане на сухи или опасни дървета се извършва в част от Лесопарковата част на парк „Княз Борисовата градина“

Санитарно кастрене на клони и отсичане на сухи или опасни дървета се извършва в част от Лесопарковата част на парк „ Княз Борисовата градина“, в зоната между булевардите „Драган Цанков“, „П. Яворов“, „Цариградско шосе“ и ул. „Незабравка“.

Целта е да се предотвратят инциденти и наранявания от паднали дървета.

Въз основа на ландшафтна таксация изготвена по искане на Столична община от научно изследователски сектор към катедра Лесовъдство на Лесотехническия университет е извършено маркиране на дърветата от Междуведомствена комисия и е издадено разрешително за тяхното премахване или кастрене.

Част от дърветата в парка са сухи и създават предпоставка за инциденти, а кастренето се прави с цел да се подобри състоянието на дървото, като то няма да попречи да се възстановят клоните след година или две, поясняват експертите.

Инвентаризация на дървета в тази част на Борисовата градина не е правена от 1991г.

С цел безопасност на преминаващите граждани, мероприятията по отстраняване на опасните и сухи дървета се извършват покрай по-главните алеи на парка и второстепенните такива, с ширина не по-малка от 2.5 м. Работи се в ивици, обхващащи от 25 м. навътре от двете страни на алеите.

Контролът по изпълнението на лесокултурните дейности се извършва от Дирекция „Зелена Система“ – СО, а сечта - от специализиран екип на общинското предприятие „Управление на общински земи и гори“, като членовете му са облечени със специализирано обозначаващо работно облекло.

Изрязаните дървета и клони се извозват до Инсталацията за компостиране на биоразградими отпадъци „Хан Богров“, като от тях ще се произвежда компост.

0

1

2

3

4

5

7

8