Съобщение до адресно регистрираните лица на адрес:

Гр. София, община Столична, район "ИЗГРЕВ" , ул. "158" №7

ul.158 7

Гр. София, община Столична, район "ИЗГРЕВ" , бул. "Г.М. Димитров" № 24А (заличен)

G.M.Dimitrov 24A