„Децата с любов към птиците“- инициативата продължава

На 07.12.2018 г., в продължение на инициативата „Децата с любов към птиците“, кметът на район „Изгрев“ – инж. Цветомир Жеков и зам. кметът Веселин Петков, заедно с децата от ІІІ „б“ клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, с класен ръководител г-жа Вержиния Иванова и директорът на училището – г-жа Цветанка Костадинова, закачиха вече изработените от тях хранилки за диви птици в двора на 105 СУ „Атанас Далчев“ и в градинката при КАТ.

В инициативата активно се включиха г-жа Мариана Вълчева – представител на Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/, както и представители на районната администрация – г-жа Евелина Стоянова – секретар на МКБППМН, г-жа Весела Политова – началник отдел „Образование“, г-н Георги Видров – началник отдел ПНАИОЧР.

Малките приятели на птиците от 105 СУ бяха много развълнувани от поставянето на хранилките в компанията на кмета на района. Децата нетърпеливо питаха и за закачането на къщичките за птици, което предстои в началото на следващата година.

В инициативата „Децата с любов към птиците“ ентусиазирано се включиха и децата от IV „в клас“ от 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, с класен ръководител г-жа Теодора Иванова, придружени от заместник-директора г-н Симеон Ангелов.

Те, заедно с представителите на районната администрация и експерта от БДЗП, поставиха хранилки за птици в двора на своето училище и на площад „Радой Ралин“.

Хранилките за птици, семената и останалите пособия за инициативата са осигурени със съдействието на МКБППМН при СО – район „Изгрев“.

Целият екип на районната администрация благодари на всички деца, които участваха в благородната кауза и разчита на тях за поддържането на хранилките и редовното им зареждане със семена, които ще им бъдат своевременно осигурявани от район „Изгрев“.

 

1

2

3

4

5

 

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26