„Децата с любов към птиците“

По идея на инж. Цветомир Жеков – кмет на район „Изгрев“ на 04.12.2018 г. успешно стартира инициативата „Децата с любов към птиците“ за поставяне на хранилки и къщички за дивите птици.

Малките приятели на птиците – учениците от ІІІ „б“ клас на 105 СУ „Атанас Далчев“, с класен ръководител г-жа Вержиния Иванова, успешно изработиха и заредиха със семена 18 хранилки за диви птици.

Някои от децата оцветиха със специално предвидени за целта бои част от къщичките за птици, които ще бъдат закачени в периода на гнездене на дивите птици (м. януари-февруари, 2019 г.). Освен децата, към работилницата за хранилки се присъединиха още учители, родители, г-жа Мариана Вълчева –представител на Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/, както представители на районната администрация – г-жа Евелина Стоянова – секретар на МКБППМН и г-жа Весела Политова – началник отдел „Образование“.

Децата с нетърпение очакват поставянето на хранилките, планирано за петък, 07.12.2018 г., когато заедно с кмета на СО – район „Изгрев“ ще закачат хранилки в двора на 105 СУ и в градинката при КАТ.Малко след това на същия ден децата от ІV „в“ клас на 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ ще закачат останалите 15 готови хранилки в двора на 119 СУ, пред район „Изгрев“ и на площад „Радой Ралин“.

Тази инициатива има за цел от една страна подхранване и подслоняване на някои от дивите пойни птици през зимата и от друга – възпитаване у децата на любов, грижа и хуманно отношение към пернатите с цел превенция на агресията и жестокостта към животните.

Идеята на инициативата е да прерасне в традиция като ежемесечно от СО – район „Изгрев“ се осигуряват семена на училищата, за да могат учениците да зареждат хранилките на птиците. Поставените хранилки ще бъдат отбелязани на интерактивната карта на БДЗП за хранилки, къщички и поилки.

1

2

3

4

6