Окончателно въведени мерки за енергийна ефективност в ДГ №23 „Здраве“

През 2018 год. се извършиха строително-ремонтните дейности за обект ДГ № 23 "Здраве", ул. "Юрий Гагарин" №14-16, район "Изгрев" - СО, блок "В", включващи конструктивно укрепителни и ремонтно-възстановителни работи, подмяна на дограма по фасади, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на скатен покрив и покриване на тераса с лека слънцезащитна конструкция – блок "В".

На територията на детското заведение са разположени три блока "А", "Б" и "В", в които са въведени всички мерки по Енергийна ефективност, описани в „Доклад от обследване на енергийните характеристики на сградата“, като за целта през 2014 година в блокове "А" и "Б" e извършено топлоизолиране по фасади и ремонт и топлоизолиране на покриви, финансирано от МФ „Козлодуй“.

След въведените мерки по Енергийна ефективност във всички сгради на ДГ № 23 "Здраве" се достигна - клас „С“ на енергопотребление.

dg 23-zdrave 001

dg 23-zdrave 002

dg 23-zdrave 003

dg 23-zdrave 004

dg 23-zdrave 005