Обществен посредник на територията на Столична община район Изгрев.