В Столична Община - район "ИЗГРЕВ" стартират групи за личностно развитие на юноши

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при СО – район „Изгрев“ кани всички младежи на възраст 14-19 години, учещи и/ или живеещи на територията на район „Изгрев“, желаещи да се включат в програма на МКБППМН като вземат участие в група за личностно развитие за юноши по метода психодрама, напълно безплатно.

Включването в групата за личностно развитие за юноши по метода на психодрама е напълно безплатно и дава възможност на младия човек:

 • Да научи повече за тайните кътчета на територията „Аз съм…”;
 • Да открие себе си в огледалото на другите;
 • Да се изненада какво откриват другите за себе си в неговото огледало;
 • Да разбере „лошо ли е да съм различен/различна”;
 • Да изследва „какво място искам да имам в групата
 • Да експериментира със създаването на „моето място в групата”;
 • Да се убеди, че „общуването ми с другия пол е мисия възможна”;
 • Да разпознае „трудното” и да изобрети „лесното” с другия пол;
 • Да експериментира с трудните роли в защитено пространство;
 • Да разбере „какво ме прави специален в училище”;
 • Да предизвика сам себе си да бъде независим;
 • Да повярва – „Аз мога да се отстоявам!”;
 • Да контролира и изразява по подходящ начин своите емоции;
 • Да избере да разрешава конфликти или да избягва конфликти – кога и как;
 • Да надникне как се справят другите в сходни затруднения;
 • Искам ли това, което нашите искат за мен?
 • Помощ! Искам да избирам!

 

Ще можете също да намерите отговори на въпроси като:

 • Как пораствам?
 • Какво ми казва моето тяло?
 • Какво не приемаме в тялото си?
 • Кога родителите ми престанах да ме разбират?
 • Има ли хапче за тревожни родители или „Кога нашите откачиха”?
 • Кога и защо ми е трудно да общувам с родителите си?
 • Как да кажа „Здравейте, аз вече не съм дете!”?
 • Защо имаме нуждата да експериментираме?
 • Кое прави един експеримент добър или лош?
 • Как експериментират възрастните?
 • Има ли забранени емоции?
 • Къде „свършвам Аз и къде започва другият в любовната връзка”?

 

Условия за включване:

 1. 1.Да си навършил 14 години;
 2. 2.Родителите ти да подпишат декларация за информирано съгласие;
 3. 3.Да приема да създам с другите правилата на групата и да ги спазвам;

Групата се затваря след 5-а среща. Това означава, че нови хора няма да могат да се включват след 5-а среща на групата.

Речник: конфиденциалност означава, че:

 • Споделеното остава в групата;
 • Водещите нямат право да „докладват” на родителите какво си говорят младите хора в групата;
 • Груповият профил във Фейсбук е затворен и се използва единствено за координиране на датите за срещите на групата.

Екип на програмата: Димитър Ганчев, Анна Илиева, Ваня Иванова, Евелина Стоянова.

Лице за контакт: Евелина Стоянова – Секретар на МКБППМН, тел. 02/9701063 и 0889686849