Кандидати за стипендианти по медицина, за придобиване на професионална квалификация и изпълнение на служба в Министерство на отбраната до 11.05.2018 г.