119 СОУ “Акад. Михаил Арнаудов”

 

Информация

  119 СОУ “Акад. Михаил Арнаудов”създадено е през учебната 1960/1961 г. като начално училище с 10 паралелки. Сградата се намира в кв. “Изток” на ул. “Латинка” № 11. В същата новопостроена сграда се открива 39-то училище със среден и горен курс. През 1968 г. 39-то училище е закрито, а 119-то училище става основно. По – късно 56 ОУ идва в сградата на 119 ОУ и след обединението им последното става средно – с начален, прогимназиален и горен курс. От 1979 г. в училището започва да се работи по експериментална програма на проблемната група по образование към БАН. Методиката на тази програма сега е заложена във всички училища в страната. 119 СОУ “Академик Михаил Арнаудов” е утвърдено столично училище със свой облик и стил на работа, с доказан авторитет в гр. София и страната. Широко е многообразието от успехи, постигнати от ученици и учители от 119 СОУ. Многобройни са наградите, извоювани на градски, регионални, републикански и международни състезания, конференции, семинари и други прояви. В началния етап основната цел е формиране на любов към познанието у децата, като им се предоставят всички възможности за изявяване на техните заложби, наклонности и таланти. В прогимназиалната степен насочеността е в развитие на математическите, природните и хуманитарните дисциплини.  В горния курс училището е профилирано, като се акцентира на природните науки, хуманитарни науки бизнес и финанси. През учебната 1996/1997 година в училището започва ранно – чуждоезиково обучение по английски език..Чуждоезиково обучение е интензивно от 1 клас. От 1992 година училището е инициатор и основен организатор на Коледни и Великденски математически състезания, в които  се включват 20 града от страната с повече от 15000 участници годишно. От 2009 година стартира състезание по грамотност за всички ученици от 1 до 12 клас. Учениците на училището са традиционни носители на много спортни купи и отличия в областта на баскетбола. В настоящият момент в 119 СОУ се обучават повече от 1200 ученици, което го прави едно от 20-те големи български училища. Училището разполага с модерна материално - техническа база. Училищното настоятелство на 119 СОУ е деен и активен партньор на училището, педагогическия колектив и ученическия съвет. През 2102 година училището работи по повече от 10 проекти към Структурните фондове на Европейския съюз, Програма "Коменски", Програма "Сократ", проект на фонд "Земеделие", проект на Министерство на околната среда и водите, Проекти и национални програми на Министерство на образованието, младежта и науката, Столична община, различни организации.

Контакти

Адрес:

София,кв. “Изток”

ул. “Латинка” № 11

 

Телефони:

(+359 2) 872 00 08;

(+359)897 011 900;

Website:

www.119sou.com