105 СОУ “Атанас Далчев”

 

Информация

105 СОУ “Атанас Далчев” – открито е през 1937 г. През учебната 1937/1938 година постъпват ученици от два класа. Новооткритото училище се помещава в дома на Манол Гугов. През 1956 г. училището е преместено в отделна, специално построена сграда в днешния кв. “Изгрев” и учебната година започва с осем паралелки – по две от всеки клас. От учебната 1976 г. училището става основно и е настанено в новопостроената сграда в кв. “Дианабад” ул. ”Св. Пимен Зографски” № 7, където се намира и днес. От учебната 1982/1983 г. училището става ЕСПУ и се въвежда разширено изучаване на италиански език. През 1991/1992 г. в училището започва разширено изучаване на изобразително изкуство. От учебната 1993/1994 г. е въведен профил “Интензивно изучаване на италиански език”, а от учебната 1995/1996 г. – и профил “Изобразително изкуство с интензивно изучаване на италиански език”. През учебната 1998/1999 г. в училището започва ранно чуждоезиково обучение по италиански и английски език. От 1990 г. с решение на СО училището носи името на Атанас Далчев. Това е единственото училище в София с изучаване  на италиански език и изобразително изкуство от І до ХІІ клас.

Контакти

Адрес:
гр. София, 1172
район Изгрев
жк. Дианабад
ул.”Св. Пимен Зографски” №7
 
Телефони:
 (+359 2) 868 35 28
 (+359 2) 862 04 73
 (+359 2) 868 10 40