Важно за родителите на деца, родени през 2014 г. и 2015 г.

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че в район „Изгрев” са увеличени свободните места за прием на деца в І-ва група в ДГ № 23 „Здраве”, с административен адрес: кв. „Изток”, ул. „Майор Юрий Гагарин” 14 – 16. Децата, родени през 2015 г., могат да кандидатстват за прием в І-ва група, като се възползват от опцията за смяна на набора в ИСОДЗ, а именно:

На основание т. 2.2.7. от Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община и чл. 7, ал. 8 от Наредбата за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община, с разрешение на дирекция „Образование” в Столична община се дава възможност от 21.08.2017 г. да се извършва кандидатстване и класиране на деца с по-голяма или по-малка възрастова група.

                Родителите могат да правят кандидатури само при условие, че има обявени свободни места и няма чакащи за прием деца от съответната възрастова група.

Желанието си за промяна на набора за кандидатстване, родителите заявяват чрез секция „Форма за обратна връзка” в ИСОДЗ. (Източник: ИСОДЗ, секция „Новини и съобщения”, https://kg.sofia.bg/isodz/news/1567)