Служебни телефони

Длъжност

Име и фамилия

Служебен телефон

Офис

Кмет

Д-р Делян Георгиев 

02/9701032
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

19

Зам. кмет

Цветелин Софрониев

02/9701012
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

20

Секретар

Славчо Евтимов

02/9701053
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

17

Зам. Кмет

Камелия Кюркчиева

    02/9701013
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    16

Началник отдел “Управление на общинската собственост и жилищния фонд”

 Анна Танева

02/9701023

2

Финансов контрольор

Веселка Ангелова

02/9701058

24

Началник отдел ”Финансово счетоводна дейност”

Валентин Георгиев

02/9701057

24

Юрисконсулт

Петя Петкова

02/9701037

18

Юрисконсулт

Мадлен Иванова

02/9701069

15

Началник отдел "Правно-нормативно, административно-информационно обслужване и човешки ресурси”

Георги Видров 

02/9701043

21

Деловодство

 

02/9701048

5

ЕСГРАОН, Гражданско състояние

 

02/9701025

5

Главен експерт "Обществен ред и управление на организационно мобилизационна подготовка”

Илия Петров

02/9701055

26

Главен архитект

арх. Добромир Горанов

02/9701019

13

Началник отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол по строителството”

арх. Христина Райчева

02/9701036

12

Началник отдел''Регистрация и контрол на търговската дейност''

Весела Димитрова 

02/9701062

3

Началник отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

Екатерина Благоева

02/9701018

 11

 Отдел “Образование, социални дейности, култура и спорт”

Весела Политова 

02/9701063

28

Секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Евелина Стоянова 

02/9701063

28