Проект „Независим живот”

Проект „Независим живот”

(Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обява за наемане на психолог

 

Списък класирани кандидати

 

Втора Обява за наемане на психолог

 

Списък класирани кандидати