Харта на клиента

 Уважаеми граждани,

 От тази харта можете да научите  какво ниво на обслужване да очаквате в районната администрация „Изгрев”. Тя Ви информира  какво ще очакваме от Вас, както и какво да предприемете, ако в нещо не сте сигурни.  Хартата своевременно ще бъде актуализирана, допълвана и коригирана, за да отговаря на непрекъснато променящите се обстоятелства и на Вашите потребности.

Вие, гражданите, искате от нас:

 •    бързо, компетентно и ефикасно административно обслужване;
 •    лесен достъп до информация за всеки;
 •    компетентни и отзивчиви общински служители

 Ние от районна администрация „Изгрев”  искаме да предоставим възможно най-доброто административно  обслужване на всеки гражданин. Ще се радваме на всяко мнение за  по-нататъшното подобрение на обслужването.

 Вашите мнения и предложения ще очакваме на адрес: София 1113, ул. „Атанас Далчев” № 12, тел. 02/970 10 32, e-mail Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Нашите отговорности към Вас

 • Ще се отнасяме с уважение към Вас, ще бъдем честни и отзивчиви;
 • Ще се държим професионално;
 • Ще поемаме отговорност, когато Ви обслужваме, като се стараем да правим всичко, което е необходимо;
 • Ще пазим от нерегламентиран достъп Вашите лични данни;
 • Ще се стараем административните услуги и информацията, която Ви е необходима,  да бъде предоставяна по  удобен, предразполагащ и приятен  начин. Ще бъде осигурен равнопоставен достъп за хората с физически увреждания;

Очакваме от Вас:

 • Да се отнасяте към общинските служители с уважение. Няма да проявяваме търпимост към тормоз, заплахи или атаки;
 • Ако се държите буйно или заплашително, можем да откажем полагаемото Ви обслужване и учтиво да Ви помолим да напуснете общинската сграда;
 • Да бъдете внимателни и любезни към останалите граждани;
 • Да идвате в обявените приемни дни и часове;
 • Да идвате навреме за предварително уговорените срещи;
 • Да ни давате пълна и точна информация навреме, ако Ви помолим за това.
 • Да ни уведомявате навреме за обстоятелствата при Вас или при друг човек, за когото искате административна услуга.

Когато дойдете при нас

 • Служителите ни ще носят карти с имената си и ще се отнасят към Вас добронамерено и делово
 • Приемното време на кмета е от понеделник до петък от 8:30 до 17:00 ч., телефон 02/970 10 32
 • Работното време на районната администрация е от 8.30 до 17.00 ч.

Предоставяне на информация и съвети

 Ще Ви предоставим информация и съвети, които да Ви помогнат да си изградите достатъчно точна представа за административните услуги, които бихте могли да получите от администрацията, както и за текущия етап на изпълнение на заявените от Вас услуги.

 Ще можем да Ви информираме за видовете общински административни услуги, нормативните документи, въз основа на които се извършват, нормативно предвидените окомплектоващи документи за стартиране на желаната от Вас услуга, нормативния срок и нормативната цена за извършване на услугата, названието  на общинската структура, в която ще бъде извършена услугата.

Освен това ще Ви предложим:

 • Брошури и информация за административните, услуги, които можете да получите в районната администрация;
 • Помощ при попълване на Вашите заявки.

Информация по интернет

 Можете да получите текуща общинска информация в уеб – сайта на район „Изгрев” www.so-izgrev.bg

Информация по телефона

 Освен това можете да научите повече подробности, като се свържете по телефона с общински служители, компетентни по интересуващите Ви въпроси в:

 • „Устройство на територията, кадастър и регулация”:  970 – 10 – 36
 • „Управление на общинската собственост и жилищния фонд, регистрация и контрол на търговската дейност”:  970 – 10 – 23
 • „ Правно-нормативно, адмнинистративно-информационно обслужване и човешки ресурси”: 970 – 10 - 59
 • „Образование, социални дейности, култура и спорт”: 970 -10- 10
 • „Финансово счетоводна дейност” :  970 – 10 - 58

Когато ни пишете

 •  Адресирайте писмата си на адрес: гр. София, 1113, ул.”Атанас Далчев” № 12;
 • Можете да получите информация по телефона дали сме получили писмото или факса Ви, с какъв номер и на коя дата е регистрирано при нас;
 • Ако желаете, ще получите писмен отговор на посочения от Вас адрес.

Когато Ви пишем

 • Ще адресираме писмата на адреса, който сте ни посочили;
 • Ще се стараем да бъдем точни и изчерпателни в отговорите си;
 • Ще Ви уведомяваме, когато сме пренасочили към съответните компетентни органи Вашите предложения, сигнали, жалби и молби.

Когато предоставяме услугите, от които се нуждаете

 • Можете да разчитате на равнопоставено, честно, открито и любезно отношение;
 • Ще актуализираме своевременно информацията за предоставяните от нас услуги по начини удобни и достъпни за Вас;
 • Ще разширяваме възможностите за достъп до административните ни услуги – интернет, e-mail;
 • Ще анализираме Вашите предложения за подобряване на административното обслужване и достъпа до административни услуги, като приложимите ще намерят отражение в работните процеси на административните звена.

Действие на клиента при оплаквания, похвали, предложения и мнения

Ако не сте доволни:

 • от изпълнението на стандартите за обслужване;
 • от отношението на конкретен наш   служител;
 • или имате други оплаквания.

Моля Ви уведомете ни, сигнализирайте за нередностите.

Как?

 • Като поставите устно Вашия проблем пред съответния началник отдел, секретаря, ресорните заместник –кметове или кмета;
 • Като подадете писмена жалба, оплакване или възражение до кмета на района.

Всички останали възражения или обжалвания във връзка с предоставяните от нас услуги следва да направите в рамките на предвидените нормативни разпоредби.

Ако сте доволни

 Ще бъдем благодарни да споделите Вашите бележки, препоръки и мнения, като за целта използвате нашия е-mail адрес, Кутията на кмета или Книгата за оплаквания и похвали.