Дирекция „Социално подпомагане”- Слатина (обслужва и район „Изгрев”)

Адрес и телефон за връзка:
гр. София, ул. „Кривина”, бл. 73;
тел. 02/870 55 02 

Дирекция „Социално подпомагане” Отдел „Закрила на детето”

Адрес и телефон за връзка:
гр. София, ул. „Кривина”, бл. 73;
тел. 02/971 32 71 

Социални грижи - район „Изгрев”

Адрес и телефон за връзка:
гр. София, жк „Изток”, ул. „А. П. Чехов” № 16 А;
тел. 02/873 48 67; 02/873 41 23