Ловен парк

„Ловният парк” е една от най-старите залесени площи в столицата. Паркът е изграден в края на ХІХ век. Граничи на юг със Софийския зоопарк, а на север с „Борисовата градина”. Драгалевската река преминава през парка. В парка периодично се провеждат киноложки изложби.