СЪОБЩЕНИЕ ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ/СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В РЕЖИМ НА ЕС НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО-РАЙОН "ИЗГРЕВ"