Уведомление 09.01.2020 г.

Коментари   

 
0 #1 В. Тодоров 20-01-2020 18:56
Документи за ЗЕЛЕНА зона:
а. ЛИЧНА КАРТА
б. ТАЛОН на ППС
в. СВИДЕТЕЛСТВО за правоуправление
г. НОТАРИАЛЕН акт или аналог. Документ
д. ДОКУМЕНТ за правно основание, ако не си собственик.
е. ДОКУМЕНТ от Работодателя при служебно ППС
ж. Допълнителни документи при наематели
 ТАКСА: До три ППС на имот/апартамент
Едно ППС – 100 лв/год.; 10 лв/мес.
Второ ППС – 200 лв/год.
Трето ППС – 300 лв/год.
 Винетния стикер не осигурява място за паркиране.
 Винетния стикер не предоставя права за паркиране извън
определената ПОДЗОНА за локално платено паркиране.
 Събраните средства не остават в СО РАЙОН „ИЗГРЕВ“
 Помислете за Вашите, роднини, приятели, познати, които
ще Ви посещават в работни дни в часовете на действие на
ЗЕЛЕНА ЗОНА.
Цитиране