Детска кухня

На територията на район „Изгрев” функционира детска кухня за хранене на деца от десетмесечна до тригодишна възраст. Детската кухня е разположена в два пункта за раздаване на храна: СДЯ № 36 „Слънчево зайче” в кв. “Изток”, на ул. “Тодор Стоянов” №  17 с капацитет за хранене на 40 деца ОДЗ № 30 „Радецки” в ж.к. “Дианабад”, на бул. “Никола Габровски” № 26 с капацитет за хранене на 40 деца.

Записването на желаещите да получават храна става в СДЯ № 36.

Заявление за получаване на храна от детската кухняword