Заповед за отмяна на приемното време от кмета на СО район "Изгрев"