Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изток", ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 22, блок 154 А“

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, ж.к. "Изток", ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 22, блок 154 А“ 

 

Решение публикувано на 06.11.2019 г. 17:51 ч. 

Покана № 1 публикувано на 06.11.2019 г. 17:52 ч.

Покана № 2 публикувано на 06.11.2019 г. 17:53 ч.

Приложения към Покана публикувано на 06.11.2019 г. 17:55 ч.

Технически спецификации публикувано на 06.11.2019 г. 17:57 ч.