Кампания за превенция на агресията, безопасно поведение в интернет и киберсигурност в общинските училища в район „Изгрев“

Днес, 24.09.2019 г., по инициатива на кмета на СО – район „Изгрев“ в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ стартира кампания за превенция на агресията, безопасно поведение в социалните мрежи и киберсигурност. Превантивните дейности се реализират съвместно с Фондация „Кой е срещу теб в мрежата“, с която преди 2 години СО – район „Изгрев“ успешно реализира проект „Дигитални уроци“, отличен през 2019 г. с награда „Европа“ на Столична община за проект, развиващ гражданското образование и култура, поради изключително високите постигнати резултати.

Кампанията откри ВрИД кмет на СО – район „Изгрев“ – Веселин Петков, който поздрави присъстващите и апелира учениците да бъдат предпазливи в интернет пространството, тъй като интернет и социалните мрежи са едно от най-големите предизвикателства на съвременното общество. На официалното стартиране на превантивните дейности присъстваха директорът на 119 СУ – г-н Диян Стаматов, екипът на Фондация „Кой е срещу теб в мрежата“ – Надя Обретенова, Десислава Маркова, Васил Николов и Цветелина Иванова, както и представители на районната администрация.

Лектор на първото занятие бе Явор Колев – директор на Дирекция „Компютърни престъпления“ към ГДБОП. След интригуващата среща с експерт номер едно в областта на киберпрестъпленията, по време на която шестокласниците бяха изключително активни, последва занятие, водено от психолога Цветелина Иванова.

В кампанията ще бъдат обхванати и родителите на преминалите през обучението шестокласници, за които е предвидено да участват в специализирано обучение в Училище за родители.

Превантивните дейности предстои да бъдат проведени освен в 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, също и в другите две общински училища на територията на района – 11 ОУ „Св. Пимен Зографски“ и 105 СУ „Атанас Далчев“. Учениците от 105 СУ „Атанас Далчев“ ще преминат и през демонстрационно обучение в Специализирания отряд за борба с тероризма /СОБТ/, през което в предишната кампания бяха обхванати учениците от другите две училища от район „Изгрев“.

Кампанията се реализира със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при СО – район „Изгрев“.

 

4

71084709 2445266959076677 2060794637982892032 o

71494010 2445267175743322 4114298160958930944 o