Продължават проверките, извършвани от кмета инж. Жеков и зам.кмета арх. Пеловска, на обекти с текущи ремонти на територията на СО – район „Изгрев“

Продължават проверките, извършвани от кмета инж. Жеков и зам.кмета арх. Пеловска, на обекти с текущи ремонти на територията на СО – район „Изгрев“. Днес бе инспектиран обект „Топлоизолиране на външни ограждащи стени, хидро/топлоизолиране на покрив, доставка и монтаж на дограма" на корпус А в 165 ДГ „Латинка”. 
Към момента, за въвеждане на цялостни мерки за енергийна ефектност, се извършва топлинно изолиране на външни стени и топло/хидроизолиране на покрив, в резултат на което ще се осигури топлинното изолиране на цялата сграда, ще се подобри микроклимата в помещенията, в които се отглеждат децата и ще се гарантира здравословната среда.

Припомняме, че през 2014 год. в изпълнение на мерките предписани в Доклад от конструктивно обследване се извърши конструктивно-укрепване на старата сграда на детското заведение, както и ремонт на вертикалната планировка около сградата. 

69494291 2423872224549484 7098355332715380736 o

 

69244704 2423872214549485 5862688285263921152 o

69876788 2423872284549478 2805843211820466176 o

69020452 2423872301216143 3464167312095969280 o