Новини

По покана на кмета инж. Цветомир Жеков, в СО – район „Изгрев“ се игра постановката „Спасителят“

По инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в район „Изгрев", в дните от 25-ти до 27-ми март, на сцената на НЧ „Николай Хайтов, се игра постановката „Спасителят“. Спектакълът на Театрална формация „Улична банда“ разказва историята на момиче, попаднало в капана на наркотиците.

Зрители бяха ученици от горен курс на училищата в СО - район „Изгрев“ – ПГФК „Княгиня Евдокия“, СПГЕ „Джон Атанасов“, 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ и 105 СУ „Атанас Далчев“.

Непосредствено след всяко от представленията, актьорът Ивайло Захариев провеждаше беседа с учениците, свързана с темата на постановката и последиците от употребата на психоактивни вещества. Младежите участваха активно в дискусията, задаваха въпроси, а по спонтанните им емоционални реакции, личеше, че беседата е предизвикала интереса им.

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към СО – район „Изгрев“ отправя апел към всички млади хора, преподаватели и директори, да продължат да работят в посока превенция на наболелия проблем сред подрастващите.

Инициативата е финансирана от МКБППМН при СО – район „Изгрев“, които заявяват готовност да продължат усърдно работата си в тази насока.

 

img 2601

img 2613

img 2615

img 2618

img 2620

 

СО – район „Изгрев“ поздрави 12 юбиляри, които през 2018 година са навършили 80 и 90 години

На 26-и март бяха тържествено почетени 12 юбиляри, които през 2018 година са навършили 80 и 90 години.

Празникът бе организиран от Районен съвет „Изгрев“ към „Съюз на пенсионерите – 2004“, със съдействието на кмета на СО – район „Изгрев“ инж. Цветомир Жеков и НЧ „Николай Хайтов“.

Пет 90-годишни и седем 80-годишни жители на района получиха специален плакет, подарък от кмета инж. Жеков и поздравителен адрес от председателя на Съюза – г-жа Румяна Гечева.

Своите 90 години с лекота носят Божана Дюлгерова, Мариана Драганова, Марийка Димитрова, Георги Калудов и Начо Начев. Осемдесетгодишните юбиляри са Виолета Бачинска, Стефанка Евтимова, Пенка Трифонова, Женя Костова, Богдана Христова, Вера Златева и Екатерина Ганева.

За да поздравят рождениците, на сцената на НЧ “Николай Хайтов“, се изявиха ВИС „Вдъхновение“, с ръководител Георги Богданов. Юбилярите бяха приветствани и от г-н Стефан Груев – председател на „Съюз на пенсионерите – 2004“.

Ръководството на СО – район „Изгрев“ пожелава на юбилярите много здраве, щастливи мигове и дълъг пълноценен живот.

1

2

3

4

5

Приключи ремонтът на пешеходната алея от спирката на МГТ при подлез Жендов към кръстовището на ул. М. Юрий Гагарин” и ул. „Акад. Методи Попов”

Приключиха ремонтно-възстановителните дейности за осигуряване на добро експлоатационно състояние и правилно водоотвеждане на повърхностните води на пешеходната алея от спирката на МГТ при подлез Жендов към кръстовището на ул. М. Юрий Гагарин” и ул. „Акад. Методи Попов” на територията на СО - район „Изгрев". Същата се явява основен пешеходен достъп към ж.к. Изток. 
Ремонтните дейности се наложиха след установени участъци в лошо конструктивно състояние и неправилен наклон за водоотвеждане на повърхностни води, водещи до завиряване. При извършените огледи от специалисти от техническата служба към районната администрация се установи и липса на алейно осветление. 
След извършване на СМР дейностите, се възстанови конструктивната цялост на основата на алеята, подмениха се градинските бордюри и се изпълни цялостно асфалтиране на участъка. 
За възпрепятстване на инциденти в тъмните часове на денонощието се изгради и алейно осветление. Рехабилитацията е осъществена след възлагане от страна на СО - район “Изгрев”, като финансирането е осигурено по линията на Програмата на Столична община за ремонт на инженерната инфраструктура.

1

2

3

4

Зам.-кметът на СО – район „Изгрев“ Веселин Петков награди победителите взели участие в I етап от Ученически игри 2018/2019

 

Зам.-кметът на СО – район „Изгрев“ Веселин Петков награди победителите взели участие в I етап от Ученически игри 2018/2019. За да получат призовете си, капитаните на отборите и техните преподаватели по Физическо възпитание и спорт гостуваха в сградата на районната администрация.

Зам.-кметът Петков пожела на всички участници да бъдат много здрави, щастливи и все така устремени към победата и им връчи купи и грамоти.

Ето и класирането:

Баскетбол:

8-10 клас, юноши

1. 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“

2. СПГЕ „Джон Атанасов“

Тенис на маса:

8-10 клас, юноши

1. 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“

2. 105 СУ „Атанас Далчев“

11-12 клас, юноши

1. СПГЕ „Джон Атанасов“

2. 105 СУ „Атанас Далчев“

Волейбол:

8-10 клас, юноши

1. СПГЕ „Джон Атанасов“

2. 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“

8-10 клас, девойки

1. 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“

2. ПГФК „Княгиня Евдокия“

11-12 клас, юноши

1. СПГЕ „Джон Атанасов“

2. 105 СУ „Атанас Далчев“

11-12 клас, девойки

1. ПГФК „Княгиня Евдокия“

2. 105 СУ „Атанас Далчев“

1

 

2

3

4

img 2531

img 2539

img 2551

img 2552

img 2555

 

Служители от СО – район „Изгрев“ организираха инициатива под надслов „С усмивка и цвете в ръка да кажем „Здравей“ на пролетта“ с децата от ДГ № 23 „Здраве“

По случай настъпването на пролетта, служители от СО – район „Изгрев“ организираха инициатива под надслов „С усмивка и цвете в ръка да кажем „Здравей“ на пролетта“ с дечица от 23 ДГ „Здраве“.

Възпитаници от всички групи, с помощта на екипа на отдел „Образование“, изработиха цветя и картички с пролетни мотиви, а кметът на района, инж. Цветомир Жеков, и неговият заместник - Веселин Петков поздравиха децата за прекрасните им творения.

Използваните техники при изработката на цветята и картичките бяха съобразени с възрастовите особености на децата, а направеното от тях остана като подарък за техните родители.

Целта на инициативата е възпитаване у подрастващите на чувство на естетика и формиране на позитивно отношение към природата.

Всички материали бяха осигурени от СО – район „Изгрев“.

Ръководството на общинската администрация благодари за положителните емоции, топлото посрещане и добрата организация на директор на 23 ДГ „Здраве“ Милена Митова и целия екип на детската градина.

1

2

3

4

5

img 2498

img 2510

Над 500 ученици бяха обхванати в инициативата на кмета на СО – район „Изгрев“, инж. Цветомир Жеков, за превенция на трафика на хора и употребата на психоактивни вещества

Над 500 ученици от 7-ми до 12-и клас бяха обхванати в инициативата за превенция на трафика на хора и употребата на психоактивни вещества, която се проведе в пет училища на територията на СО – район „Изгрев“.

Лекциите на теми „Трафик на хора“ и „Вредата от употребата на психоактивни вещества“ бяха проведени от служителите от СДВР: инспектор Петър Петров, група „Детска престъпност“, инспектор Людмил Тодоров, трета група „Палежи и проституция“ – 8-ми сектор и инспектор Петьо Петков, сектор „Наркотици“.

Темите предизвикаха интерес сред подрастващите и след приключване на лекциите бяха обсъждани въпроси, възникнали по време на представянето им, свързани с вредите за организма, следствие употребата на психоактивни вещества и рисковете от попадане в канали за трафика на хора.

Инициативата е на кмета на СО – район „Изгрев“, инж. Цветомир Жеков, в качеството му и на председател на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, със съдействието на началника на 01 РУ – СДВР, комисар Калоян Милтенов.

Превенцията на употреба на психоактивни вещества продължава следващата седмица с постановката „Спасителят“ на театрална формация „Улична банда“ с включена публична лекция на актьора Ивайло Захариев във връзка с вредата от употребата на ПАВ.

Инициативата ще се проведе в НЧ „Николай Хайтов“ в рамките на три дни (25-27 март) и ще обхване ученици от четири училища в района, уточняват от МКБППМН.

img 2337

img 2343

img 2352

img 2353

img 2356

img 2361

img 2369

img 2385

img 2388

Възстановяват се строително-ремонтните дейности за реализирането на обект: „СО – р-н „Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 3-А“ по Програмата за „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Работна среща, във връзка с предстоящо възстановяване на строително-ремонтните дейности за реализирането на обект: „СО – р-н „Изгрев”, ж.к. Дианабад, бл. 3А“ по Програмата за  „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, се проведе на 14. 03. 2019г. На нея присъстваха представители на собствениците, строителния надзор, фирмата изпълнител и инвеститорския контрол, както и зам-кметът на СО – район „Изгрев“ арх. Павлета Пеловска.

На срещата бяха обсъдени организационните задачи преди възобновяването на съществената дейност по строително-монтажните работи включени в проекта и срокове за завършването му.

Дейностите по обновяване на сградата, в която са разположени 132 апартамента, стартираха след издадено Разрешение за строеж и откриване на строителната площадка през м. август 2018 г. Живеещи в блока споделиха преките си наблюдения, свързани с по-ниските сметки за ток и отопление.Блокът е един от 25-те, които са подали Заявление за интерес и финансова помощ и са одобрени по Програмата на територията на район „Изгрев”. Към момента изцяло обновени са бл. 23 в ж.к. Дианабад и бл. 1 в ж.к. Изток, а за бл. 303 и 304 в ж.к. Изгрев и бл. 216 в ж.к. Изток са издадени Разрешителни за строеж и предстои откриване на строителна площадка.

 Санирането цели повишаване на комфорта на обитателите, а комфорта е здраве. Икономисва се енергия , увеличават се енергийната ефективност и съответно живеете в по-здравословна среда, а и не на последно място, спомага за опазване на околната среда и намаляването  на вредните емисии.

 

1

2

3

4

5