Новини

Рехабилитиране на алеите в Борисова градина на територията на "район ИЗГРЕВ"

Започна поетапното рехабилитиране на алеите в Борисова градина, в частта от ул. "Незабравка" до бул. "Пейо К. Яворов". Изпълнен е I етап, включващ част от централната алея в отсечката от ул. "Незабравка" до тенис кортовете, подхода от парк-хотел Москва и пространството пред зала "София".С II етап се предвижда цялостното преасфалтиране на останалата част от централната алея.  

alea1

 

alea 2zala sofia

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: " ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО - РАЙОН "ИЗГРЕВ" "

ОБРАБОТКА НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ В РАЙОН "ИЗГРЕВ"

СО - РАЙОН "ИЗГРЕВ" СЪОБЩАВА НА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ, ЧЕ ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОНА СА ОБРАБОТЕНИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2016г. СРЕЩУ КОМАРИ И БЪЛХИ

 img 20160701 002007

 

08.07.2016