Избори за президент и вицепрезидент на Република България и национален референдум 6 ноември 2016 г.

 

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. http://sofia.bg/pressecentre/izbori-2016/izbiratelni-spisatsi-rf-zalicheni/08Izgrev_fpzalnf_22-46-08.txt

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.http://sofia.bg/pressecentre/izbori-2016/izbiratelni-spisatsi-pr-zalicheni/08Izgrev_fpzalpr_22-46-08.txt

Съобщение за провеждане обучение на членовете на секционните избирателни комисии

Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали във връзка с провеждането на частични избори за кмет на район "Младост"

Заповен № СОА-РД09-1292 от 20.10.2016г. за осигуряване специализиран транспорт на хора с увреждания

Заповед № СОА16-РД-09-1282 oт 18.10.2016 г. на кмета на Столична община - забрана за продажба, сервиране и употреба на алкохолни напитки в изборните помещения и непосредствено прилежащите им територии в административно-териториалните граници на Столична община в изборния ден на 06.11.2016 г., а когато на територията на общината се провежда нов избор, респ. - втори тур на настоящите кампании - в деня на неговото провеждане.

Съобщение от Звена "Български документи за самоличност" при СДВР и ОДМВР до български граждани, които не притежават валидни документи за самоличност за да упражнят правото си на глас в деня на президентските избори, националния референдум и на частичните избори за кметове.

ЗАПОВЕД № СОА16-РД09-1218/29.09.2016г.на кмета на Столична община - обявяване на места за поставяне нa агитационни материали - плакати, обръщения, реклами, афиши и други подобни от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети за изборите за президент и вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016 г. на територията на Столична община. 

Информационен лист национален референдум-2016г.

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ за Избори за президент и вицепрезидент и национален референдум на 06. ноември 2016г https://izbori.sofia.bg/

Избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. http://sofia.bg/pressecentre/izbori-2016/izbiratelni-spisatsi-pr/08_Izgrev_fsppr_22-46-08-000.txt

 Избирателни списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. http://sofia.bg/pressecentre/izbori-2016/izbiratelni-spisatsi-rf/08_Izgrev_fspnf_22-46-08-000.txt

 Съобщение за провеждане на консултации

Коригирана заповед образуване изборни секции

Заповед образуване изборни секции